Realizované projekty 2019 TRIGEMA spol. s r.o.
Názov stavby Úprava križovatky Galvániho – Na Križovatkách
Typ sektora Súkromný – vyvolaná investícia
Hodnota projektu 500 000 – 1 000 000 €
Rok výstavby 2019
Realizované práce Cestná dopravná signalizácia
Úprava verejného osvetlenia na Galvaniho ulici
Úprava verejného osvetlenia Lidl
Preložka slaboprúdových káblov UPC
Preložka optických káblov
Úprava križovatky
Úprava ulice na križovatkách
Úprava vjazdu do skladov
Úprava chodníkov
Úprava spevnených plôch Lidl