Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete – Bratislava, Staré Grunty
Názov stavby Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete – Bratislava, Staré Grunty
Typ sektora Súkromný
Hodnota projektu 100 000 – 500 000 €
Rok výstavby 2020
Realizované práce Prístupová komunikácia
Prípojka vodovodu a areálový vodovod
Kanalizácia dažďová
Kanalizácia splašková
Zásyp oporného múru