Polyfunkčný súbor New Stein
Názov stavby Polyfunkčný súbor New Stein
Typ sektora Súkromný
Hodnota projektu 100 000 – 500 000 €
Rok výstavby 2017 – 2021
Realizované práce Areálová spevnené plochy