Stavebná spoločnosť TRIGEMA spol. s r.o.

TRIGEMA spol. s r.o. je stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008.

Stavebná firma vznikla v roku 1990, v roku 1998 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným pod obchodným menom Trigema spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.

Naše dopravno-mechanizačné a personálne vybavenie umožňuje bezproblémové zvládnutie aj väčších stavebných celkov v požadovanej kvalite.

Kto sme

Sme stabilizovaná spoločnosť, ktorá za obdobie svojej existencie zrealizovala stavebné práce a stavby v hodnote niekoľko desiatok miliónov korún na území Bratislavy, ale aj mimo Bratislavu.

Čo robíme

Činnosť spoločnosti je zameraná predovšetkým na vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb ako aj zemných a búracích prác a sadovnícke práce.

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

STE PRIPRAVENÝ BYŤ NAŠÍM KLIENTOM?