PNC III – Bratislava
Názov stavby PNC III – Bratislava
Typ sektora Súkromný
Hodnota projektu 100 000 – 500 000 €
Rok výstavby 2019
Realizované práce Areálová komunikácia a spevnené plochy
Drobná architektúra
Cyklochodník
Asanácia oplotenia