Administratívna budova Rosum
Názov stavby Administratívna budova Rosum – Bratislava
Typ sektora Súkromný
Hodnota projektu 100 000 – 500 000 €
Rok výstavby 2016
Realizované práce Zemné práce
Komunikácia a spevnené plochy