Prístupová komunikácia a most, Ivanka pri Dunaji
Názov stavby Prístupová komunikácia a most, Ivanka pri Dunaji
Typ sektora Súkromný
Hodnota projektu 100 000 – 500 000 €
Rok výstavby 2022
Realizované práce Zemné práce
Spevnené plochy
Dopravné značenie
Most
Vodovodná prípojka