Oprava spevnenej plochy na stredisku SEZAM, s.r.o.
Názov stavby Oprava spevnenej plochy na stredisku SEZAM, s.r.o.
Typ sektora Súkromný
Hodnota projektu 100 000 – 500 000 €
Rok výstavby 2020
Realizované práce Spevnené plochy a chodníky
Kanalizácia dažďová
Kanalizácia splašková