Revitalizácia parčíka na Bosákovej ulici
Názov stavby Revitalizácia parčíka na Bosákovej ul. MČ Bratislava- Petržalka
Typ sektora Súkromný
Hodnota projektu 0 – 100 000 €
Rok výstavby 2016 – 2017
Realizované práce odstránenie existujúcich spevnených plôch
zemné práce, terénne úpravy
Detské ihrisko – príprava územia
spevnené plochy